E-obywatel – nowe kwalifikacje cyfrowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020
Poddziałanie RPSW.08.04.03 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych - ZIT

czas trwania projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r.

wartość projektu: 264 800,00 zł; kwota dofinansowania z EFS: 236 876,00 zł

Grupa docelowa:

Do projektu zapraszamy kobiety i  mężczyzn powyżej 25 roku życia, miekszających, pracujących lub uczących się na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, którzy z własnej inicjatywy chcą podwyższyć, nabyć nowe lub dostosować swoje umiejętności i kwalifikacje w zakresie technologii informatycznych.

W szczególności zapraszamy   kobiety i mężczyzn powyżej 50 roku życia, z wykształceniem co najwyżej średnim,  z niepełnosprawnościami, kobiety i  mężczyzn pozostających bez zatrudnienia i poszukujących pracy.

Kielecki Obszar Funkcjonalny obejmuje Kielce i 11 gmin ościennych, tj. : Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno,  Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Strawczyn, Sitkówka-Nowiny, Zagnańsk.

Cel projektu:

Nabycie, uzupełnienie i podwyższenie kompetencji oraz kwalifikacji cyfrowych, istotnych na rynku pracy, u 70 kobiet i 30 mężczyzn, dorosłych mieszkanek i mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez ich udział z własnej inicjatywy w szkoleniach komputerowych i egzaminach certyfikujących.

Rezultaty projektu:  85 kobiet i 35 mężczyzn uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia; 70 kobiet i 30 mężczyzn, którzy uzyskali komeptencje lub kwalifikacje ICT.

W ramach projektu otrzymają Państwo wsparcie w formie bezpłatnych szkoleń informatycznych. Każdy uczestnik/czka, który/a ukończy szkolenie z wynikiem pozytywnym przystępuje do pakietu egzaminów informatycznych ECCC i może uzyskać niezależny certyfikat.

Proponowane w projekcie szkolenia:

·         Kompetencje cyfrowe od podstaw 

·        Zaawansowane kompetencje cyfrowe

 Udział w projekcie jest bezpłatny.

W ramach wsparcia otrzymają Państwo:

·        68-80 godzin lekcyjnych profesjonalnego szkolenia komputerowego

·         materiały szkoleniowe i piśmiennicze

·         poczęstunek w trakcie przerw

·         zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

·         podejście do egzaminów ECCC

·         certyfikat ECCC - Europejski Certyfikat Kompetencji Cyfrowych

Rekrutacja trwa!

Rozwijaj się cyfrowo – Bądź konkurencyjny na rynku pracy!

Ankieta zgłoszeniowa w zakładce: Do pobrania

Tematyka i terminy szkoleń w zakładce: Szkolenia

Biuro Projektu:

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 11 25-310 Kielce, p. 214

tel.:  41 343 05 80/512 503 751

e-mail: info@psi.kielce.pl

(czynne pon.-pt. w godz. 9.00-15.00)