Kompetencje cyfrowe od podstaw

Szkolenie dedykowane osobom początkującym oraz osobom sporadycznie korzystającym z programów typu MS Office, którzy chcieliby rozwinąć swoje umiejętności i swobodnie posługiwać się komputerem, bezpiecznie przeglądać treści w Internecie czy korzystać z usług on-line.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do sprawnej i samodzielnej obsługi komputera, min. w zakresie edycji tekstu i prostej grafiki w dokumentach i prezentacjach, używania arkuszy kalkulacyjnych do tworzenia obliczeń, zrozumienia zasad działania i podstawowych pojęć związanych z obsługą poczty elektronicznej (e-mail) oraz znajomości innych metod komunikacji; sprawnego i bezpiecznego posługiwania się aplikacjami do przeglądania stron internetowych, komunikacji on-line i multimediów.

Zakres tematyczny szkolenia: informacja; komunikacja, usługi on-line, bezpieczeństwo; przetwarzanie tekstów; arkusze kalkulacyjne; prezentacje multimedialne.

Czas trwania szkolenia : 68-80 godzin lekcyjnych

Uczestnicy przystępują do 3 egzaminów informatycznych ECCC na poziomie A-B.

 

Zaawansowane kompetencje cyfrowe

Szkolenie dedykowane osobom sprawnie obsługującym komputer, którzy pragną rozwinąć swoje umiejętności w zakresie aplikacji biurowych (m.in. MS Office)  i zdobyć certyfikat potwierdzający posiadane kompetencje i kwalifikacje informatyczne.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do sprawnej obsługi komputera i zautomatyzowania swojej pracy, min. w zakresie zaawansowanych metod edycji i formatowania tekstu oraz grafik w złożonych i długich dokumentach, korzystania z arkuszy kalkulacyjnych i baz danych do tworzenia zaawansowanych obliczeń, statystyk, sprawozdań, gromadzenia i analizy danych; sprawnego i bezpiecznego posługiwania się aplikacjami do przeglądania stron internetowych, komunikacji on-line i multimediów, pracy w grupie i dzielenia się informacją.

Zakres tematyczny szkolenia: przetwarzanie tekstów; arkusze kalkulacyjne; analiza danych; bazy danych; prezentacje i grafika; komunikacja, usługi on-line, bezpieczeństwo.

Czas trwania szkolenia: 68-80 godzin lekcyjnych

Uczestnicy przystępują do 3 egzaminów informatycznych ECCC na poziomie B-C.